Տեղափոխում և տեղադրում

 

Երևան քաղաքի ամբողջ տարածքում կահույքի տեղափոխությունը իրականացվում է անվճար,իսկ Երևանից դուրս տեղափոխումը իրականացվում է լրացուցիչ վճարով: